wtorek, 28 czerwca 2011

Sakiewka z Niemiec/ German pouch

Obecnie w przygotowaniu sakiewka według wzoru znalezionego w Niemczech. Znaleziony fragment jest przechowywany jest w Victoria & Albert Museum w Londynie.

Currently
I'm preparing a pouch based on a piece of embroidered fabric found in Germany.
The piece is now being stored in the Victoria & Albert Museum in London.


Sakiewka wykonywana w całości ręcznie.

Completely hand made pouch.


Autorka: orka
ścieg: cegiełkowy, sznureczki będą plecione ręcznie na lucecie
datowanie: XIV - XV wiek
materiał: wierzch - len 100%
podszewka: len 100%
nici: naturalny jedwab 100%

Author: orka
stitch: brick stitch, cord made on a lucet.
date: 14th - 15th century
fabrics: outer - natural linen
lining - natural linen
threds: 100% natural silk

poniedziałek, 27 czerwca 2011

Sakiewka z haftem figuralnym


W całości ręcznie wykonana sakiewka z haftem figuralnym - tak zwaną scenką rodzajową. Scena odwzorowana z Codexu Manesse (I poł. XIV wieku) - Otto Brandenburski z małżonką grają w szachy. Jałmużniczki z podobnymi scenami (głównie z romansów rycerskich) były także popularne zarówno wcześniej, jak i później.

Hand-sewn and hand-stitched purse with a figural embroidery. The design is a recreation of an illumination from Codex Manesse (I half of the 14th century). Otto of Brandenburgh with wife, playing chess. Purses and pouches with similar scenes (mostly based on chivalry romances) were also popular earlier and later.Autorka: Ziółko
Ścieg: ścieg rozdzielny, ścieg "klasztorny", sznureczki plecione ręcznie na lucecie
Datowanie: XIV - XV wiek
Materiał: wierzch - wełna
podszewka - len
Nici: naturalny jedwab 100%

Author: Ziółko
Stitch: split stitch, klositer stitch, cord (hand)made on a lucet
Date: 14th to 15th century
Fabrics: outer - natural wool
lining - natural linen
Threads: 100% natural silk

sobota, 25 czerwca 2011

Sakiewka niemiecka / German pouch

Jałmużniczka w całości wykonana ręcznie według wzoru z niemieckiej sakiewki, przechowywanej w Victoria & Albert Museum w Londynie.

Based on a German pouch, currently exhibited in Victoria & Albert Museum in London, totally handmade.Autorka: Ziółko
Ścieg: satynowy (cegiełkowy z zakładką), sznureczek pleciony ręcznie na lucecie
Datowanie: XIV - XV wiek
Materiał: wierzch - len 100%
podszewka - len 100%
Nici: naturalny jedwab 100%

Author: Ziółko
Stitch: satin (modification of the brick stitch), cord made on a lucet
Date: 14th to 15th century
Fabrics: outer - natural linen
lining - natural linen
Threads: 100% natural silkSakiewka z Belgii/ Belgian pouch
Sakiewka wyszywana ręcznie według wzoru znalezionego w Eglise Saint - Vincent w Belgii.
Hand- stitched pouch based on a pouch found in Eglise Saint - Vincent in Belgium.Sakiewka wykonana w całości ręcznie: haft, podszewka i wykończenia.
Autorka: orka
ścieg: cegiełkowy, sznureczki plecione ręcznie na lucecie
datowanie: XIII - XIV wiek
materiał: wierzch - len 100%
podszewka: len 100%
nici: naturalny jedwab 100%
wymiary: 21,5 *10,5 cm

Completely hand made pouch.
Author: orka
stitch: brick stitch, cord made on a lucet.
date: 13th - 14th century
fabrics: outer - natural linen
lining - natural linen
threds: 100% natural silk
size: 21,5*10,5 cm